Select Page

จัดการกับกรดไหลย้อนอย่างรวดเร็วและตรงจุด ด้วยการทำงานของสารสกัดจากสมุนไพรนานาชนิด ผสานการทำงานกับกรดอะมิโน และสารกลุ่ม Prebiotic ช่วยฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหาร เพิ่มปริมาณเมือกเคลือบในระบบทางเดินอาหารพร้อมช่วยเสริมสร้างระบบการย่อยอาหาร ปกป้องพร้อมฟื้นฟูระบบทางเดินอาหารจากภาวะกรดไหลย้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Benefits

ช่วยลดกรดเกินในกระเพาะอาหาร
ช่วยลดการอักเสบ บรรเทาอาหารแสบร้อนกลางอก
ช่วยเพิ่มปริมาณสารคัดหลั่งเพื่อเคลือบกระเพาะอาหาร ฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหาร
ช่วยขับลม บรรเทาอาการท้องอืด
ช่วยปรับสมดุลระบบการย่อยอาหาร
ช่วยปรับสมดุลระบบจุลินทรีย์ในลำไส้

 Active Ingredient

Ginger Powder

ขิงจัดเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาหลายประการ
มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ บร่รเทาอาการแสบร้อนกลางอก
ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ
เอนไซม์ Zingibain ในขิง ช่วยส่งเสริมกระบวนการย่อยอาหาร
ช่วยให้กระเพาะลำเลียงอาหารไปที่ลำไส้เล็กได้ดียิ่งขึ้น ป้องกันการเกิดภาวะกรดไหลย้อน

Pineapple Powder

สับปะรดอุดมไปด้วยใยอาหารและเอนไซม์ Bromelain ช่วยปรับสมดุลระบบภารทำงานของลำไส้ ทำให้สุขภาพลำไส้แข็งแรง บรรเทาอาการท้องผูกและอาหารไม่ย่อย ลดโอกาสในการเกิดภาวะกรดไหลย้อนได้เป็นอย่างดี

Inulin

ใยอาหารชนิดละลายน้ำ สารกลุ่ม Prebiotic ที่ช่วยปรับสมดุลการทำงานของระบบทางเดินอาหาร ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับแบคที่เรียที่ดีในลำไส้ ทำให้ลำไส้แข็ง ลดโอกาสในการเกิดภาวะกรดไหลย้อนอันเนื่องมาจากอาหารไม่ย่อย และแผลในกระเพาะอาหาร

Curcumin Powder

สาร Curcumin ในขมิ้นชั้นจัดเป็นสารกลุ่ม Polyphenol ที่มีคุณสมบัติทางยาหลายประการมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ บรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกกระตุ้นการสร้างเมือกในกระเพาะอาหาร ช่วยบรรเทาและฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการกรดไหลย้อน ท้องอืด ท้องเฟ้อ อันเนื่องมาจากอาหารไม่ย่อย ช่วยเบาเทาอาการปวดท้องจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ อันเนื่องมาจากแผลในกระเพาะอาหาร

Black Pepper Powder

สารสกัดจากพริกไทยดำ ช่วยส่งเสริมกระบวนการย่อยอาหารในกระเพาะ บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้ออันเนื่องมาจากอาหารไม่ย่อย อีกทั้งมีรายงานว่า พริกไทยดำช่วยส่งเสริมอัตราการดูดซึมและความคงตัวของสาร Curcumin ในร่างกาย ทำให้ขมิ้นชันสามารถแสดงประสิทธิภาพทางยาได้ดียิ่งขึ้น

Centella Asiatica Powder

ใบบัวบกมีคุณสมบัติในการสมานแผล ช่วยฟื้นฟูแผลที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหารบรรเทาอาการกรดไหลย้อน ทั้งยังมีส่วนช่วยในการลดการอักเสบ ช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอันเนื่องมาจากภาวะกรดไหลย้อน

Aloe Vera Powder

สารสกัดจากใบบัวบก อุดมไปด้วยสารกลุ่ม Polysaccharide มีส่วนช่วยในการสร้างเยื่อเมือกในทางเดินอาหาร ช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอก พร้อมปกป้องการเกิดแผลในระบบทางเดินอาหารอันเนื่องมาจากการสร้างเยื่อเมือกในปริมาณที่น้อยเกินไป ทั้งยังมีส่วนช่วยในการปลอบประโลมแผลในทางเดินอาหาร ช่วยฟื้นฟูแผลให้สมานตัวได้ดียิ่งขึ้นบรรเทาอาการกรดไหลย้อนได้ตั้งแต่ต้นเหตุ

L-Methionine

กรดอะมิโน L-Methionine มีส่วนช่วยในการกระตุ้นการทำงานของตับอ่อน ส่งเสริมระบบการย่อยอาหาร ลดการเกิดภาวะอาหารตกค้างในกระเพาะ สาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะกรดไหลย้อนอันเนื่องมาจากอาหารไม่ย่อย ทั้งยังมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูแผลในระบบทางเดินอาหาร ทำให้แผลบริเวณหลอดอาหารและกระเพาะอาหารที่เกิดจากกรดเกิด สามารถสมานตัวได้เร็วยิ่งขึ้น